Zarząd

Prezes – Andrzej Kulig
Skarbnik – Adam Musiał
W-c Prezes – ……………………………………………….
Członkowie – Paweł Książek, Dariusz Wajcfelt

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – ………………………….
………………………………………..
………………………………………..