Opłaty

Wysokość opłaty klubowej na rok 2019/2020:
1 dziecko – 120 zł/m-c
każde kolejne dziecko (rodzeństwo) opłata 60  zł/m-c
 
Termin wnoszenia opłaty klubowej:
ostatni dzień miesiąca z góry za kolejny miesiąc. Jeżeli ostatni dzień jest dniem świątecznym to opłata winna być uiszczona do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Wpłaty możemy dokonywać bezpośrednio w biurze klubu lub na konto:

BGŻ S.A. 37 2030 0045 1110 0000 0143 9210
W przypadku wpłaty na konto prosimy o dostarczenie potwierdzenia (pierwsze zajęcia miesiąca).