Walne zebranie klubu UKS Orka

W dniu 22.06.2010r. odbyło się walne zebranie klubu UKS Orka Lubań, wybrano nowy zarząd klubu, uchwalono parę zmian w statucie, ustalono wysokość składek członkowskich na nowy rok szkolny oraz termin wpłat.