WAŻNE!

Informacje dla rodziców dzieci, które jadą na obóz letni do Dąbek. Osoby, które nie dostarczyły jeszcze KARTY OBOZOWEJ prosiny o pilny kontakt z trenerami.

Numeru telefonów:

Trener Adam: 500111090

Trener Paweł: 728 496 456

KARTY OBOZOWE NALEŻY DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ DO WTORKU (25.07.2023), PRZED ODJAZDEM AUTOBUSU NA OBÓZ. PRZYPOMINAMY, ŻE JEŻELI NIE ZOSTANIE TO ZROBIONE WE WZKAZANYN POWYŻEJ TERMINIE, DZIECKO ZOSTANIE WYKREŚLONE Z LISTY OBOZOWEJ.