Ostatnia aktualizacja 03.03.2020 8:03
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czas- 8.................. 25mSerie na czas- 8..................
50mSerie na czas9 - 10.................. 50mSerie na czas9 - 10..................
50mSerie na czas11 +.................. 50mSerie na czas11 +..................
100mSerie na czas11 +.................. 100mSerie na czas11 +..................
200mSerie na czas13 +.................. 200mSerie na czas13 +..................
 
grzbietowygrzbietowy
25mSerie na czas- 8.................. 25mSerie na czas- 8..................
50mSerie na czas9 - 10.................. 50mSerie na czas9 - 10..................
50mSerie na czas11 +.................. 50mSerie na czas11 +..................
100mSerie na czas11 +.................. 100mSerie na czas11 +..................
200mSerie na czas13 +.................. 200mSerie na czas13 +..................
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas9 - 10.................. 50mSerie na czas9 - 10..................
50mSerie na czas11 +.................. 50mSerie na czas11 +..................
100mSerie na czas11 +.................. 100mSerie na czas11 +..................
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas9 - 10.................. 50mSerie na czas9 - 10..................
50mSerie na czas11 +.................. 50mSerie na czas11 +..................
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpen.................. 4 x 50mSerie na czasOpen..................
 
Inne konkurencje
13.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas8 - 10 lat..................
1 - Blok 1 - 27.03.2020 - 11:15
1.Dziewcząt25m grzbietowySerie na czas8 lat i młodsi..................
2.Chłopców25m grzbietowySerie na czas8 lat i młodsi..................
3.Dziewcząt25m dowolnySerie na czas8 lat i młodsi..................
4.Chłopców25m dowolnySerie na czas8 lat i młodsi..................
5.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas9 - 10 lat..................
6.Chłopców50m motylkowySerie na czas9 - 10 lat..................
7.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas9 - 10 lat..................
8.Chłopców50m grzbietowySerie na czas9 - 10 lat..................
9.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas9 - 10 lat..................
10.Chłopców50m klasycznySerie na czas9 - 10 lat..................
11.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas9 - 10 lat..................
12.Chłopców50m dowolnySerie na czas9 - 10 lat..................
13.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas8 - 10 lat..................
2 - Blok 2 - 28.03.2020 - 11:15
14.Kobiet200m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
15.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
16.Kobiet200m grzbietowySerie na czas13 lat i starsi..................
17.Mężczyzn200m grzbietowySerie na czas13 lat i starsi..................
18.Kobiet100m klasycznySerie na czas11 lat i starsi..................
19.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas11 lat i starsi..................
20.Kobiet50m motylkowySerie na czas11 lat i starsi..................
21.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas11 lat i starsi..................
22.Kobiet100m dowolnySerie na czas11 lat i starsi..................
23.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas11 lat i starsi..................
24.Kobiet100m grzbietowySerie na czas11 lat i starsi..................
25.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas11 lat i starsi..................
26.Kobiet50m klasycznySerie na czas11 lat i starsi..................
27.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas11 lat i starsi..................
28.Kobiet50m dowolnySerie na czas11 lat i starsi..................
29.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas11 lat i starsi..................
30.Kobiet50m grzbietowySerie na czas11 lat i starsi..................
31.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas11 lat i starsi..................
32.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czasOpen..................
33.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czasOpen..................